Ενδεικτικές Τιμές

 

ΜΑΡΜΑΡΑ
Σκάλα 0,03 (ανά τρεχόμετρο) Στρώση 0,02 (ανά τ.μ.)
  *Τιμές από *Τιμές από
Τούρκικο Μαρμαράς 17,00 € 23,00 €
Καβάλας 17,00 € 23,00 €
Πύργων 20,00 € 25,00 €
Βράτσα 35,00 € 40,00 €
Καλιφόρνια 38,00 € 45,00 €
Κρυσταλλίνα Νάξου 38,00 € 40,00 €
Τούρκικο Κανάρια 40,00 € 45,00 €
Νέστος 40,00 € 40,00 €
Rainbow 45,00 € 50,00 €
Κοζάνης 35,00 € 40,00 €
Διδύμων 45,00 € 45,00 €
Ιωαννίνων 50,00 € 45,00 €
*Οι τιμές διαφοροποιούνται ανάλογα με την καθαρότητα και την ποιότητα του μαρμάρου
ΓΡΑΝΙΤΕΣ
Πάγκοι / τρεχόμετρο Τιμές από
Πάχος 0,02 75,00 €
Πάχος 0,03 90,00 €
ΧΑΛΑΖΙΕΣ
Πάγκοι / τρεχόμετρο Τιμές από
Quarella 0,02  
Samsung 0,02  
Hanstone 0,02  
Hanstone 0,03  
Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.